zelfdoding bewindvoerder

In juni dit jaar heeft een bewindvoerder beschermingsbewind zich van het leven beroofd.
De man was lid van de dure branchevereniging en was onderaannemer van een dure franchise club.
Wat was er gebeurd    Hij betaalde vijf jaar lang geen vaste lasten van zijn cliënten en had een case load
van 150 dossiers.  Hij werd nooit gecontroleerd door de rechtbank en stuurde eenvoudig geen
rekening en verantwoording in. Hij had ook geen adekwate opleiding van een bevoegd opleider gehad
Toch mocht deze man bewindvoerder zijn totdat er zoveel klachten kwamen dat hij zich van het leven
beroofde.  Niemand, niemand van de rechtbank, niemand van de branchevereniging niemand van de
franchiseclub !!  heeft deze man begeleiding gegeven en gezegd dat zijn case load veel te hoog was.
En wij hebben GOED opgeleide bewindvoerders opgeleid door een CRKBO erkende opleider
eerste graads bevoegd georganiseerd in twee goed begeleide cooperatie´s  en reintegratie consulenten
en de rechtbanken  in casu bureau bewind doet moeilijk over de aanname van deze bewindvoerders …
vriendjespolitiek en willekeur ????  bron omroep brabant  2014