REGISTER RHA-BA

Register Hedendaagse Administrateur – Bedrijfsadministrateur (RHA-BA®)

Het RHA-BA® register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het diploma (STIBEX) Moderne Bedrijfsadministratie bezitten. De echte boekhouder danwel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken.

Bedrijfsadministrateur

De RHA-BA®’er is onder andere geschoold in bedrijfseconomie, administreren, belastingwetgeving en rapportage, analyse en statistiek.

Opleidingseisen
Een geregistreerd administrateur is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-BA®’er, heeft hij/zij vier examens met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-BA®’er voldoende bagage om de functie van administrateur uit te oefenen