REGISTER CRKBO

Ja  ook wij dus.   Voortaan zijn de opleidingen BTW vrij!

Hierbij bevestigen wij de definitieve registratie van uw organisatie juristnet opleidingen cv in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Binnenkort kunt u onze registratie terugvinden op de website www.crkbo.nl;
Onder de tab ‘Register’.  Aan uw registratie wordt geen speciaal nummer toegekend; Wij zijn op registratienaam terug te vinden in het Register.

Uw registratie als Docent is geldig tot het moment waarop u zelf de registratie wenst te beëindigen.