PERSBERICHT

NICE MOVE introduceert flexibel onderwijs voor bewindvoerders

Nieuwe kwaliteitseisen voor financiële experts

Het UWV geeft in haar <a

href=”http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Arbeidsmarktprognose_2014_2015.pdf”

target=”_blank”>arbeidsmarkt analyse</a> aan dat de komende jaren behoefte is aan veel financiële

experts op HBO niveau en dat alle lagere functies in de administratie zullen verdwijnen. Vanaf 1

januari 2015 moeten bewindvoerders voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen en minimaal een reguliere

MBO of HBO opleiding in hun cv hebben staan. Veel bewindvoerders beschermingsbewind,

mensen die de administratie doen voor cliënten die dat zelf niet meer kunnen, zijn niet in het bezit

van een dergelijk diploma. Om hier aan te kunnen voldoen is door NICE MOVE een volledig

flexibel onderwijssysteem opgezet.

Het NICE MOVE opleidingsarrangement omvat drie registeropleidingen RHA, RFM en RFP en vijf

beroepsopleidingen in een HBO of MBO4 traject. De beroepsopleidingen zijn houder

administratiekantoor, juridisch adviseur bedrijfsrecht, financieel juridisch ondernemer,

administrateur MBA en de vakopleiding accountancy SPD. Door dit arrangement is men volledig

bevoegd en opgeleid voor schuldhulpverlening ondernemers, bewindvoerder beschermingsbewind

en curator. Alle beroepsopleidingen worden afgesloten met een erkend diploma van de Associatie of

STIBEX afgelegd op MBO of HBO.

De cursist kan kiezen voor HBO Financieel Juridisch Hulpverlener, HBO Schuldhulpverlener

ondernemers, HBO Budgetcoaching, HBO Register opleiding financieel manager of een van de

onderdelen daarvan als kop opleiding. Door ook examens te doen voor de register of

beroepsopleidingen binnen het traject ontvangt de cursist naast het MBO of HBO diploma extra

diploma’s gericht op dat beroep. Tevens kan de cursist door de register registratie aantonen volledig

gekwalificeerd te zijn. De register opleidingen zijn Administratie consulent, Financieel manager en

Financiele planning.

NICE MOVE werkt in heel kleine lesgroepjes, flexibel en met heel veel aandacht voor het

leerproces. De NVE schrijft voor dat opleidingen gescheiden moeten zijn van examens afnemen. De

examens worden dan ook afgenomen door de Associatie voor de examens of door STIBEX. Door

deze wijze van opleiden, erkenningen, geen belangenverstrengeling bij opleiden en examens

afnemen heeft de cursist de juiste kwaliteitsborging van de opleiding.

De investering in een complete HBO-cursus is nu 2200 euro per jaar exclusief btw, examenkosten,

CPION HBO erkenning en BPBI accreditatie PE studiepunten. Franchise organisaties die hun leden

een goede opleiding willen aanbieden kunnen 10 % korting krijgen op de cursusgelden.

Personeelsdiensten en reintegratiebureau’s ontvangen eveneens 10 % korting en kunnen ook

deelopleidingen inkopen. Voor 400 euro is al een deelcursus beschikbaar.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Juristnet NICE MOVE

juristnetsolutions@aol.