HBO ook voor CURATOR en MENTOR SCHAP

Gezien de kwaliteitseisen van de rechtbanken voor aanstellingen van mentoren en curatoren valt de GVO opleiding curator samen met die van bewindvoerder. De opleiding mentorschap is een aparte HBO opleiding.