DIPLOMA FINANCIEEL MANAGEMENT

Examen 1: Jaarverslaggeving
Dit examen toetst je kennis over de grondbeginselen van de drie essentiële financiële overzichten: de balans, de verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht. Ook de regelgeving rond de jaarverslaggeving komt aan bod, evenals de analyse van deze cijfers.

Examen 2: Management accounting & control
Dit examen toetst je kennis rond de interne sturing in organisaties. Denk daarbij aan kostprijzen, budgetten, interne verrekening en resultaatverantwoordelijkheid. Het gedrag van managers naar aanleiding van de cijfers komt ook aan de orde.

Examen 3: Financiële beheeraspecten
Dit examen toetst je kennis van verschillende aspecten van financieel beheer zoals valuta-management, financiële fraude, interne beheersings-systemen, werkkapitaalbeheer en de Balanced Scorecard.

Indien je alle drie de certificaten hebt behaald, ontvang je het STIBEX diploma Financieel management voor de niet financiële manager.

Omdat dit examen rechtstreeks ontwikkeld is op basis van leerstof staat dit examen niet onder toezicht van de Examenkamer. Natuurlijk voldoet het examen wel aan alle eisen die STIBEX hieraan stelt.