MBO HBO financieel juridisch hulpverlener

RUIM TWEE MILJOEN GEZINNEN  EEN  OP DE ZES HUISHOUDENS HEBBEN DE HULP NODIG VAN FINANCIELE PROFESSIONALS, SCHULDHULPVERLENERS DIE HUN VAK VERSTAAN.  RUIM 150.000 GEZINNEN ONDERNEMERS EN ZZP ERS WORDEN NIET DOOR DE GEMEENTEN GEHOLPEN  U ALS PROFESSIONAL KAN BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND UITVOEREN VOOR DE RECHTBANK IK LEID U OP VOOR DE AANSTELLINGEN BIJ DE RECHTBANK EN U HEEFT WERK GENOEG TE DOEN HELP DE GEZINNEN DIE NIET WORDEN GEHOLPEN MET UW HART ZONDER ZELFGENOEGZAAM TE ZIJN U KRIJGT ER GEWOON VOOR BETAALD EN U START UW EIGEN ADMINISTRATIE BEWINDVOERINGEN PRAKTIJK  UW INVESTERING VOOR EEN VOLLEDIGE MBO OF HBO OPLEIDING IS 600 EURO PER KWARTAAL  VOLGT U LOSSE MODULES  OMDAT U AL BESCHIKT OVER EEN MBO OF HBO IS DE INVESTERING 400 EURO PER KWARTAAL EXCL EXAMENSKOSTEN

aanmelden  email nicemoveopleidingen@aol.com  WEBSITE 

Start je eigen administratie praktijk

Ben je in het bezit van een MBO4 of HBO diploma ? Doe dan nu de opleiding ADMINISTRATIE PRAKTIJK BEWINDVOERING. De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank . Er is meer dan voldoende werk in schuldhulpverlening en bewindvoering ongeveer 2 miljoen huishoudens en 1 miljoen zzp ondernemingen hebben uw hulp nodig. De cursus is gestart in Den Bosch op de donderdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur U doet ondermeer de volgende  onderdelen Bewindvoering beschermingsbewind, Schuldhulpverlening, budgetcoaching, boekhouden, belastingrecht, communicatie training, bedrijfsadministratie, financiele rapportage voor de register opleiding RHA van STIBEX . Uw investering is 400 euro per kwartaal exclusief kosten examens van STIBEX exclusief boeken en studiemateriaal. Omdat uw opleider erkend is door CRKBO is er geen btw verschuldigd.

Word nu financieel juridisch hulpverlener MBO4

Twee miljoen huishoudens en duizenden ZZP ondernemers hebben uw hulp hard nodig en er is werk genoeg.

U kunt vanaf BKB basiskennis boekhouden starten met de opleiding als onderdeel van het PRAKTIJKDIPLOMA boekhouden. Alle onderdelen worden afgelegd bij STIBEX examenbureau.

Daarna doet u de register opleiding MBA  Moderne bedrijfsadministratie en kunt u kosteloos in het register worden opgenomen.

Het praktijkdiploma boekhouden staat op MBO 3

Het diploma MBA staat op  MBO 4 hierbij stroomt u door naar de MBO4  en HBO AD FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER.

MEER INFORMATIE OVER DE REGISTER OPLEIDING  KLIK HIER

 

Stibex register

STIBEX BV beheert twee registers voor de financieel-administratieve professional. Een Register Hedendaagse Administrateur – Boekhouder (RHA-B©) en het Register Hedendaagse Administrateur – Bedrijfsadministrateur(RHA-BA©).

STIBEX diploma MBA

Met het behalen van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie laat je zien dat je in staat bent om de financiële administratie van een bedrijf te voeren en te moderniseren. Het diploma is te beschouwen als een eerste stap op weg naar een leidinggevende functie in de financieel-administratieve sector.

De certificaten die samen het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadminstratie opleveren zijn:

  • STIBEX Bedrijfseconomie 2
  • STIBEX Bedrijfsadministratie
  • STIBEX Belastingrecht
  • STIBEX Rapportage, analyse en statistiek

PERSBERICHT

NICE MOVE introduceert flexibel onderwijs voor bewindvoerders

Nieuwe kwaliteitseisen voor financiële experts

Het UWV geeft in haar onderzoek aan dat de komende jaren behoefte is aan veel financiële

experts op HBO niveau en dat alle lagere functies in de administratie zullen verdwijnen. Vanaf 1

januari 2015 moeten bewindvoerders voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen en minimaal een reguliere

MBO of HBO opleiding in hun cv hebben staan. Veel bewindvoerders beschermingsbewind,

mensen die de administratie doen voor cliënten die dat zelf niet meer kunnen, zijn niet in het bezit

van een dergelijk diploma. Om hier aan te kunnen voldoen is door NICE MOVE een volledig

flexibel onderwijssysteem opgezet.

Het NICE MOVE opleidingsarrangement omvat drie registeropleidingen RHA, RFM en RFP en vijf

beroepsopleidingen in een HBO of MBO4 traject. De beroepsopleidingen zijn houder

administratiekantoor, juridisch adviseur bedrijfsrecht, financieel juridisch ondernemer,

administrateur MBA en de vakopleiding accountancy SPD. Door dit arrangement is men volledig

bevoegd en opgeleid voor schuldhulpverlening ondernemers, bewindvoerder beschermingsbewind

en curator. Alle beroepsopleidingen worden afgesloten met een erkend diploma van de Associatie of

STIBEX afgelegd op MBO of HBO.

De cursist kan kiezen voor HBO Financieel Juridisch Hulpverlener, HBO Schuldhulpverlener

ondernemers, HBO Budgetcoaching, HBO Register opleiding financieel manager of een van de

onderdelen daarvan als kop opleiding. Door ook examens te doen voor de register of

beroepsopleidingen binnen het traject ontvangt de cursist naast het MBO of HBO diploma extra

diploma’s gericht op dat beroep. Tevens kan de cursist door de register registratie aantonen volledig

gekwalificeerd te zijn. De register opleidingen zijn Administratie consulent, Financieel manager en

Financiele planning.

NICE MOVE werkt in heel kleine lesgroepjes, flexibel en met heel veel aandacht voor het

leerproces. De NVE schrijft voor dat opleidingen gescheiden moeten zijn van examens afnemen. De

examens worden dan ook afgenomen door de Associatie voor de examens of door STIBEX. Door

deze wijze van opleiden, erkenningen, geen belangenverstrengeling bij opleiden en examens

afnemen heeft de cursist de juiste kwaliteitsborging van de opleiding.

De investering in een complete HBO-cursus is nu 2200 euro per jaar exclusief btw, examenkosten,

CPION HBO erkenning en BPBI accreditatie PE studiepunten. Franchise organisaties die hun leden

een goede opleiding willen aanbieden kunnen 10 % korting krijgen op de cursusgelden.

Personeelsdiensten en reintegratiebureau’s ontvangen eveneens 10 % korting en kunnen ook

deelopleidingen inkopen. Voor 400 euro is al een deelcursus beschikbaar.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Juristnet NICE MOVE

G.M. van Duin

0302731433

juristnetsolutions@aol.