MBO HBO financieel juridisch hulpverlener

RUIM TWEE MILJOEN GEZINNEN  EEN  OP DE ZES HUISHOUDENS HEBBEN DE HULP NODIG VAN FINANCIELE PROFESSIONALS, SCHULDHULPVERLENERS DIE HUN VAK VERSTAAN.  RUIM 150.000 GEZINNEN ONDERNEMERS EN ZZP ERS WORDEN NIET DOOR DE GEMEENTEN GEHOLPEN  U ALS PROFESSIONAL KAN BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND UITVOEREN VOOR DE RECHTBANK IK LEID U OP VOOR DE AANSTELLINGEN BIJ DE RECHTBANK EN U HEEFT WERK GENOEG TE DOEN HELP DE GEZINNEN DIE NIET WORDEN GEHOLPEN MET UW HART ZONDER ZELFGENOEGZAAM TE ZIJN U KRIJGT ER GEWOON VOOR BETAALD EN U START UW EIGEN ADMINISTRATIE BEWINDVOERINGEN PRAKTIJK  UW INVESTERING VOOR EEN VOLLEDIGE MBO OF HBO OPLEIDING IS 600 EURO PER KWARTAAL  VOLGT U LOSSE MODULES  OMDAT U AL BESCHIKT OVER EEN MBO OF HBO IS DE INVESTERING 400 EURO PER KWARTAAL EXCL EXAMENSKOSTEN

aanmelden  email nicemoveopleidingen@aol.com  WEBSITE 

Start je eigen administratie praktijk

Ben je in het bezit van een MBO4 of HBO diploma ? Doe dan nu de opleiding ADMINISTRATIE PRAKTIJK BEWINDVOERING. De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank . Er is meer dan voldoende werk in schuldhulpverlening en bewindvoering ongeveer 2 miljoen huishoudens en 1 miljoen zzp ondernemingen hebben uw hulp nodig. De cursus is gestart in Den Bosch op de donderdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur U doet ondermeer de volgende  onderdelen Bewindvoering beschermingsbewind, Schuldhulpverlening, budgetcoaching, boekhouden, belastingrecht, communicatie training, bedrijfsadministratie, financiele rapportage voor de register opleiding RHA van STIBEX . Uw investering is 400 euro per kwartaal exclusief kosten examens van STIBEX exclusief boeken en studiemateriaal. Omdat uw opleider erkend is door CRKBO is er geen btw verschuldigd.

Word nu financieel juridisch hulpverlener MBO4

Twee miljoen huishoudens en duizenden ZZP ondernemers hebben uw hulp hard nodig en er is werk genoeg.

U kunt vanaf BKB basiskennis boekhouden starten met de opleiding als onderdeel van het PRAKTIJKDIPLOMA boekhouden. Alle onderdelen worden afgelegd bij STIBEX examenbureau.

Daarna doet u de register opleiding MBA  Moderne bedrijfsadministratie en kunt u kosteloos in het register worden opgenomen.

Het praktijkdiploma boekhouden staat op MBO 3

Het diploma MBA staat op  MBO 4 hierbij stroomt u door naar de MBO4  en HBO AD FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER.

MEER INFORMATIE OVER DE REGISTER OPLEIDING  KLIK HIER

 

Stibex register

STIBEX BV beheert twee registers voor de financieel-administratieve professional. Een Register Hedendaagse Administrateur – Boekhouder (RHA-B©) en het Register Hedendaagse Administrateur – Bedrijfsadministrateur(RHA-BA©).

STIBEX diploma MBA

Met het behalen van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie laat je zien dat je in staat bent om de financiële administratie van een bedrijf te voeren en te moderniseren. Het diploma is te beschouwen als een eerste stap op weg naar een leidinggevende functie in de financieel-administratieve sector.

De certificaten die samen het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadminstratie opleveren zijn:

  • STIBEX Bedrijfseconomie 2
  • STIBEX Bedrijfsadministratie
  • STIBEX Belastingrecht
  • STIBEX Rapportage, analyse en statistiek

PERSBERICHT

NICE MOVE introduceert flexibel onderwijs voor bewindvoerders

Nieuwe kwaliteitseisen voor financiële experts

Het UWV geeft in haar onderzoek aan dat de komende jaren behoefte is aan veel financiële

experts op HBO niveau en dat alle lagere functies in de administratie zullen verdwijnen. Vanaf 1

januari 2015 moeten bewindvoerders voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen en minimaal een reguliere

MBO of HBO opleiding in hun cv hebben staan. Veel bewindvoerders beschermingsbewind,

mensen die de administratie doen voor cliënten die dat zelf niet meer kunnen, zijn niet in het bezit

van een dergelijk diploma. Om hier aan te kunnen voldoen is door NICE MOVE een volledig

flexibel onderwijssysteem opgezet.

Het NICE MOVE opleidingsarrangement omvat drie registeropleidingen RHA, RFM en RFP en vijf

beroepsopleidingen in een HBO of MBO4 traject. De beroepsopleidingen zijn houder

administratiekantoor, juridisch adviseur bedrijfsrecht, financieel juridisch ondernemer,

administrateur MBA en de vakopleiding accountancy SPD. Door dit arrangement is men volledig

bevoegd en opgeleid voor schuldhulpverlening ondernemers, bewindvoerder beschermingsbewind

en curator. Alle beroepsopleidingen worden afgesloten met een erkend diploma van de Associatie of

STIBEX afgelegd op MBO of HBO.

De cursist kan kiezen voor HBO Financieel Juridisch Hulpverlener, HBO Schuldhulpverlener

ondernemers, HBO Budgetcoaching, HBO Register opleiding financieel manager of een van de

onderdelen daarvan als kop opleiding. Door ook examens te doen voor de register of

beroepsopleidingen binnen het traject ontvangt de cursist naast het MBO of HBO diploma extra

diploma’s gericht op dat beroep. Tevens kan de cursist door de register registratie aantonen volledig

gekwalificeerd te zijn. De register opleidingen zijn Administratie consulent, Financieel manager en

Financiele planning.

NICE MOVE werkt in heel kleine lesgroepjes, flexibel en met heel veel aandacht voor het

leerproces. De NVE schrijft voor dat opleidingen gescheiden moeten zijn van examens afnemen. De

examens worden dan ook afgenomen door de Associatie voor de examens of door STIBEX. Door

deze wijze van opleiden, erkenningen, geen belangenverstrengeling bij opleiden en examens

afnemen heeft de cursist de juiste kwaliteitsborging van de opleiding.

De investering in een complete HBO-cursus is nu 2200 euro per jaar exclusief btw, examenkosten,

CPION HBO erkenning en BPBI accreditatie PE studiepunten. Franchise organisaties die hun leden

een goede opleiding willen aanbieden kunnen 10 % korting krijgen op de cursusgelden.

Personeelsdiensten en reintegratiebureau’s ontvangen eveneens 10 % korting en kunnen ook

deelopleidingen inkopen. Voor 400 euro is al een deelcursus beschikbaar.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Juristnet NICE MOVE

G.M. van Duin

0302731433

juristnetsolutions@aol.

 

EXAMEN BONUS doe nu je opleiding

HEEFT U BIJ MIJ DE OPLEIDING GEDAAN EN EXAMENS BEHAALD VAN STIBEX KRIJGT U NA DE OPLEIDING
. indien u als zelfstandige aan de slag wilt gaan een KOSTELOZE presentatie middag en avond met lezingen en optreden van Harry Loco onze vaste muzikant – wij nemen daarvoor dan alle kosten voor onze rekening.
OF
– indien u wilt solliciteren een kosteloze loopbaan en sollicitatietraining van vijf bijeenkomsten van drie uur.

DIT DOEN WE ALLEEN VOOR EXAMENS BEHAALD BIJ STIBEX

Onderscheid je van de markt

Het UWV geeft in haar arbeidsmarkt analyse aan dat de komende jaren behoefte is aan veel financiele experts op HBO niveau en dat alle lagere functies in de administratie zullen verdwijnen.

Ik bied u een opleidingsarrangement dat omvat    registeropleidingen RHA  RFM  en RFP en KORTE BEROEPSOPLEIDINGEN in een HBO of MBO4 traject.  Door dit arrangement bent u volledig bevoegd en opgeleid voor schuldhulpverlening ondernemers, bewindvoerder beschermingsbewind, curator,
Alle beroepsopleidingen worden afgesloten met een erkend diploma van  STIBEX afgelegd op MBO of HBO
We werken in heel kleine lesgroepjes, flexibel en met heel veel aandacht voor uw leerproces.

Hoe lang duurt de opleiding HBO AD

U volgt voor de MBO4 opleiding de STIBEX LEERLIJN. De MBO4 opleiding duurt twee jaar, beroepsopleidingen varieren in tijd van drie tot 12 maanden, registeropleidingen van zes tot 14 maanden. De HBO Associate degree duurt twee tot drie jaar.

Mondelinge lessen mogelijk op flexibele tijden en via internet of email

De beroeps en register opleidingen zijn onderdeel van de MBO4 en HBO AD

BOOST JE KENNIS WORD PROFESSIONAL

Vanaf 1 januari 2015 moeten bewindvoerders voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen van de rechtbank en terecht minimaal een reguliere MBO of HBO opleiding in hun cv hebben staan. Indien u wel een reguliere vooropleiding bezit dan moet u een kop opleiding beschermingsbewind hebben gedaan. U kunt mijn opleiding daarbij voor PE punten laten accrediteren door de BPBI uw branchevereniging of de NBPB uw beroepsvereniging. Mijn lesboek is inmiddels in gebruik bij drie opleidingsinstituten en 700 bewindvoerders. Mijn lesboeken zijn onder meer te bestellen bij Bol.com en Bruna. Ook andere financiele beroepen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Zo bestaat voor financieel planners het FFP KEURMERK.
Ik bied u een opleidingsarrangement dat omvat drie registeropleidingen RHA RFM en FFP  en vijf BEROEPSOPLEIDINGEN
in een HBO of MBO4 traject.  De beroepsopleidingen zijn houder administratiekantoor, juridisch adviseur bedrijfsrecht, financieel juridisch ondernemer, administrateur MBA en de vakopleiding accountancy SPD. Door dit arrangement bent u volledig bevoegd en opgeleid voor schuldhulpverlening ondernemers, bewindvoerder beschermingsbewind, curator,
Alle beroepsopleidingen worden afgesloten met een erkend diploma van de Associatie  of STIBEX afgelegd op MBO of HBO
Ik verzorg opleidingen voor alle erkende Associatie of STIBEX  diploma´s, waaronder de register opleiding Financieel management, sta vermeld in het CRKBO erkenningsregister ben aangesloten bij leraar.nl het erkenningsregister voor opleiders. Op uw eigen keuze kunnen de diploma´s worden aangemeld bij CPION voor de erkenningstoets. Ik ben eerste graads bevoegd voor alle juridische en sociaal pedagogische vakken. Elke erkenning heeft wel zijn prijs.
Ik neem zelf geen examens af. Opleiden en examens afnemen zoals veel zogenaamd erkende opleiders doen mag ook niet. Ik ben lid van de NVE en lid van de NOBCO.  De NVE schrijft voor dat opleidingen gescheiden moeten zijn van examens afnemen. Mijn examens worden dan ook afgenomen door de Associatie voor de examens, certificering door het FFP keurmerk of door STIBEX,  STIBEX heeft de voorkeur omdat zij een BBL Leerlijn hebben die leidt tot een MBO4 erkend diploma ministerie van onderwijs.
Door deze wijze van opleiden, erkenningen, geen belangenverstrengeling bij opleiden en examens afnemen heeft u de juiste kwaliteitsborging van de opleiding. U kunt bij mij kiezen welk opleidingstraject u wenst.
U kunt kiezen voor HBO Financieel Juridisch Hulpverlener. HBO   Schuldhulpverlener ondernemers , HBO Budgetcoaching, HBO Register opleiding financieel manager HBO Financieel planner of een van de onderdelen daarvan als kop opleiding.
De investering in een complete HBO is nu 2200 euro per jaar zonder btw. exclusief examenkosten, CPION HBO erkenning, BPBI accreditatie PE studiepunten en exclusief studieboeken. Leden van de NBPB ben ik bereid eenmalig een korting te verstrekken van 150 euro op het cursusgeld. Degenen die bij mij al eerder een cursus hebben gedaan kunnen deze inbrengen in het HBO traject en ontvangen een extra korting van 300 euro.

Nieuw OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld intimidatie of persoonlijke problemen.

Werkterrein

Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Meestal maakt een vertrouwenspersoon een rapport dat naar de directie van het bedrijf of de school gaat.

Geheimhoudingsplicht

In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen.

Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

Pesterijen

Op school of op de werkvloer komt het nog wel eens voor dat er mensen gepest worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Discriminatie

Discriminatie overlapt een klein beetje met de pesterijen: Het een kan volgen op het ander. Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt op de werkvloer vrij veel voor. Als er mensen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de werkgever. Deze is verplicht de intimidatie te bestrijden.

Ik ben je loopbaancoach

Ik ben je loopbaancoach.

Dat doe ik doormiddel van trainingen en opleidingen voor erkende diploma´s van STIBEX Ik beloof je geen hemel op aarde, wel opleidingen en diploma´s waar je wat aan hebt. Als je werken wilt en wat voor anderen en jezelf wil betekenen waar jij je inkomen mee kan verdienen dan meld je je aan voor loopbaancoaching en opleidingen met vrijwel individuele begeleiding voor de prijs van klassikaal en schriftelijk afstandsonderwijs waarbij je docent niet eens kent.

zelfdoding bewindvoerder

In juni dit jaar heeft een bewindvoerder beschermingsbewind zich van het leven beroofd.
De man was lid van de dure branchevereniging en was onderaannemer van een dure franchise club.
Wat was er gebeurd    Hij betaalde vijf jaar lang geen vaste lasten van zijn cliënten en had een case load
van 150 dossiers.  Hij werd nooit gecontroleerd door de rechtbank en stuurde eenvoudig geen
rekening en verantwoording in. Hij had ook geen adekwate opleiding van een bevoegd opleider gehad
Toch mocht deze man bewindvoerder zijn totdat er zoveel klachten kwamen dat hij zich van het leven
beroofde.  Niemand, niemand van de rechtbank, niemand van de branchevereniging niemand van de
franchiseclub !!  heeft deze man begeleiding gegeven en gezegd dat zijn case load veel te hoog was.
En wij hebben GOED opgeleide bewindvoerders opgeleid door een CRKBO erkende opleider
eerste graads bevoegd georganiseerd in twee goed begeleide cooperatie´s  en reintegratie consulenten
en de rechtbanken  in casu bureau bewind doet moeilijk over de aanname van deze bewindvoerders …
vriendjespolitiek en willekeur ????  bron omroep brabant  2014

EERSTE GRAADS BEVOEGD OPLEIDER

Zogenaamd erkende of geaccrediteerde opleidingen zijn als instituut erkend en kunnen werkzaam zijn met ONBEVOEGDE opleiders.

Ik ben geen instituut – MAAR WEL EERSTE GRAADS BEVOEGD VOOR ALLE JURIDISCHE EN SOCIALE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE VAKKEN en sta ook nog

eens in het CRKBO

 

Wordt NU gecertificeerd TOEZICHTHOUDER

De vele incompetente directies van de door de overheid geprivatiseerde ondernemingen als SOCIALE WONINGBOUW, ZIEKENHUIZEN, ONDERWIJS INSTELLINGEN, laten ook zien dat de het TOEZICHTHOUDERS  ONTBREEKT AAN COMPETENTIES. Jongensdromen najagen ten koste van sociale huur : GOEDE toezichthouders behoren dit te voorkomen en op tijd te intervenieren. Continue reading

Aangifte tegen leden Gerechtshof en advocaat client

Het is niet de eerste keer dat het Gerechtshof een uitspraak doet geheel tegen de waarheid in en waarmee men zijn incompetentie nog eens bewijst.  Ooit had het gerechtshof Arnhem steeds weer een schadeclaim afgewezen van een eiser tegen een verzekeringsmaatschappij  waarbij later bleek dat een van de leden van het Hof als rechter in die zaak tegen de verzekeringsmaatschappij advocaat bleek te zijn van die zelfde verzekeringsmaatschappij.  Over verstrengeling van belangen gesproken !De familie Poot in de Chipsholzaak  en de heer Oltmans in de zaak tegen de staat zijn maar enkele van deze  zaken waarin de kwaliteit van de leden van het Hof ver onder de maat is gebleken.  Soms gaan ze mee met een advocaat die ver onder de maat haar werkzaamheden uitvoert. Continue reading